✔ Meer dan 30 jaar ervaring   ✔ Gediplomeerd coach   ✔ Betrokken   ✔ Professioneel   ✔ Duidelijk

HomeMethodesGevoelsthermometer

Gevoelsthermometer

De Rol van Emotiebewustzijn bij Autisme

Emotiebewustzijn is een essentiële vaardigheid voor iedereen, maar het kan vooral uitdagend zijn voor mensen met kenmerken binnen het autistisch spectrum. Voorheen maakte ik in mijn begeleiding gebruik van een thermometer op papier om emoties te identificeren. Echter, de overstap naar de Gevoelsthermometer app heeft vele voordelen.

De Kracht van de Gevoelsthermometer App

De Gevoelsthermometer app biedt een gestandaardiseerde benadering om emoties te identificeren en te begrijpen wat je voelt. Waar het op papier soms moeilijk was om alle mogelijke emoties te verwoorden, voorziet de app in een uitgebreide lijst van emoties waaruit je kunt kiezen, waardoor het gemakkelijker wordt om jouw gevoelens te herkennen en benoemen. Daarbij kan je aangeven waarom je je op dat moment zo voelt en is dit, indien gewenst, te lezen voor mij als coach.

Contact en Terugkoppeling

Een groot voordeel van de Gevoelsthermometer app is de mogelijkheid tot contact tussen sessies door. Hierdoor kunnen we in verbinding blijven, zodat ik jouw vooruitgang kan volgen en je eventuele vragen of zorgen kunt delen. Een van mijn cliënten noemt dit als een fijn lijntje.  Dit bevordert de ondersteuning op maat die ik als coach wil bieden. Ik kan reageren op de momenten die mij uitkomen en kom in de coachsessie ook op die momenten terug.

Effectieve Emotie-Regulatie

Emoties kunnen soms zo overweldigend zijn, niet alleen voor mensen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) of ADHD. Het blijkt echter  wel dat het voor iemand met ASS moeilijk is om deze gevoelens te herkennen en benoemen. Vaak wordt diegene dan “uit het niets” overspoeld door emoties.  Door het gebruik van de Gevoelsthermometer app kunnen we samen werken aan het ontwikkelen van effectieve strategieën om emoties op een gezonde manier te reguleren. Dit helpt je bij het omgaan met stressvolle situaties en het opbouwen van betere relaties, zowel op persoonlijk als professioneel vlak.

Inzichten en Groei

De Gevoelsthermometer app biedt de mogelijkheid om jouw voortgang te monitoren en inzicht te verkrijgen in emotionele patronen en triggers. Tijdens onze sessies kunnen we terugkomen op deze inzichten, waardoor we gericht kunnen werken aan het versterken van jouw emotionele veerkracht en het vergroten van jouw zelfbewustzijn. Voor jou als cliënt hoef je niet meer terug te denken aan gebeurtenissen en gevoelens die zijn geweest. Dit heb je namelijk al in de app kunnen noteren.

Zelfcompassie en Acceptatie

Emotiebewustzijn gaat hand in hand met zelfcompassie en acceptatie. Als coach moedig ik je aan om jezelf vriendelijk en zonder oordeel te benaderen, zodat je jezelf kunt accepteren zoals je bent en kunt groeien vanuit een positieve mindset.

Een Evenwichtiger Leven op het Autisme Spectrum

Emotiebewustzijn is een waardevolle vaardigheid die kan bijdragen aan een evenwichtiger leven voor volwassenen met autisme en ouders van kinderen met deze kenmerken. Door beter te begrijpen wat je voelt en effectieve manieren te ontwikkelen om met emoties om te gaan, kun je meer voldoening en rust ervaren in het dagelijks leven en in je relaties met anderen.

De praktijk heeft het KIWA keurmerk en SKJ registratie voor jeugd en gezinsprofessionals. 

Gediplomeerd Ecologisch Pedagoog, Master Special Educational Needs, Basiscoach en Coach systemisch werken.

Aangesloten bij het NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches)