✔ Meer dan 30 jaar ervaring   ✔ Gediplomeerd coach   ✔ Betrokken   ✔ Professioneel   ✔ Duidelijk

HomeMethodesYucelmethode

Yucelmethode

De kracht van de Yucelmethode

Binnen mijn coachpraktijk MetMariette maak ik gebruik van de Yucelmethode. Deze methode, ontwikkelt door Mehmet Yucel, gebruikt blokjes om de sessies concreet en visueel te maken. De balk staat voor jezelf, een groep, of een thema dat je wilt bespreken. Daaronder komen de T blokjes, die staan voor ondersteunende factoren, zoals eigenschappen, mensen en omstandigheden. Bovenop de balk komen de belemmerende factoren te liggen. Dat kunnen ook doelen zijn waaraan gewerkt kan worden. Het tastbare karakter van de methode helpt de cliënten zich beter te concentreren, te communiceren en te begrijpen wat er tijdens de coaching gebeurt.

Inzet voor volwassen vrouwen met autisme

Voor volwassen vrouwen met autisme kan traditionele coaching soms ontoereikend zijn. Ik vind het belangrijk om een aanpak te bieden die rekening houdt met de behoeften van deze doelgroep. De Yucelmethode heeft bewezen een effectieve methode te zijn, waarbij cliënten door middel van de blokjes hun doelen kunnen visualiseren, obstakels kunnen identificeren en stappen kunnen plannen om deze obstakels te overwinnen. De tastbare benadering van de Yucelmethode is bijzonder waardevol voor vrouwen met autisme, omdat het hen helpt zichzelf beter te begrijpen en hun emoties en gedachten te organiseren.

 

Ondersteuning voor ouders

Als moeder weet ik dat het opvoeden soms een uitdaging kan zijn. De Yucelmethode helpt ouders om zichtbaar te maken waar hun kracht ligt. Ze leren hoe ze deze kunnen inzetten bij het oplossen van opvoedproblemen. Door het tastbare en visuele aspect, wordt dit beter inzichtelijk. Het helpt bij het creëren van een positieve en ondersteunende omgeving, wat essentieel is voor de ontwikkeling en groei van hun kinderen.

Inclusieve coaching voor werkgevers en werknemers

Yucelmethode in om samen met bedrijven en werknemers doelen te identificeren, obstakels te overwinnen en strategieën te ontwikkelen om het potentieel te maximaliseren. De tastbare blokjes helpen bij het vereenvoudigen van complexe problemen en bevorderen betere communicatie en samenwerking tussen alle betrokken partijen.

De herhaalde vraag naar de Yucelmethode

Als coach heb ik keer op keer ervaren hoe de Yucelmethode een positieve impact heeft op mijn cliënten. De tastbare en zichtbare benadering heeft geholpen om complexe problemen te vereenvoudigen en heeft geleid tot betere communicatie en begrip tussen mij en mijn cliënten. Het gebruik van de blokjes heeft hen geholpen om hun gedachten en gevoelens te organiseren, doelen te stellen en effectief stappen te zetten om obstakels te overwinnen. De vraag naar de Yucelmethode blijft groeien, omdat mijn cliënten de voordelen ervan ervaren en steeds weer om deze methode vragen. Als coach ben ik dankbaar dat ik de Yucelmethode kan inzetten om mijn cliënten te ondersteunen in hun persoonlijke groei en ontwikkeling, en om bij te dragen aan een inclusieve en ondersteunende omgeving voor hen.

De praktijk heeft het KIWA keurmerk en SKJ registratie voor jeugd en gezinsprofessionals. 

HBO Ecologisch Pedagoog 

Master Special Educational Needs 

 Coach systemisch werken

Aangesloten bij de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches)