✔ Meer dan 30 jaar ervaring   ✔ Gediplomeerd coach   ✔ Betrokken   ✔ Professioneel   ✔ Duidelijk

HomeAutisme coachingVoor bedrijven

Voor bedrijven

Gespecialiseerde begeleiding bij het vinden en behouden van werknemers met ASS

In de moderne samenleving wordt steeds vaker gestreefd naar diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer. Een groep werknemers die vaak over het hoofd wordt gezien, maar wel veel potentieel heeft om bij te dragen aan het succes van een bedrijf, zijn mensen met autisme. Autisme is een neurologische aandoening die van invloed kan zijn op communicatie, sociale interacties en gedrag. Desondanks hebben werknemers met autisme unieke eigenschappen die waardevol kunnen zijn voor een organisatie.

Unieke Talenten en Vaardigheden

Als coach met expertise in het begeleiden bij het vinden en behouden van werknemers met ASS (Autisme Spectrum Stoornissen), ben ik ervan overtuigd dat werknemers met autisme vaak specifieke talenten en vaardigheden hebben die hen onderscheiden van andere werknemers. Ze kunnen bijvoorbeeld een buitengewoon oog voor detail hebben, waardoor ze uitblinken in taken die nauwkeurigheid vereisen, zoals data-analyse, kwaliteitscontrole of programmeren. Ook hebben ze vaak een sterk vermogen om zich te concentreren op een enkele taak, wat hen zeer productief kan maken op specifieke projecten.

Trouw en Toewijding

In mijn begeleidingstrajecten heb ik gemerkt dat mensen met autisme vaak een sterke ethiek hebben en loyaal zijn aan hun werkgever. Ze hechten waarde aan structuur en voorspelbaarheid, waardoor ze doorgaans betrouwbare werknemers zijn die deadlines naleven en zich committeren aan hun verantwoordelijkheden. Deze toewijding kan een positieve invloed hebben op het moreel en de prestaties van het hele team.

Creatief Denken

Innovatie en creativiteit zijn cruciaal voor de groei en ontwikkeling van een bedrijf. Als coach focus ik op het potentieel van werknemers met ASS om anders te denken en unieke oplossingen aan te dragen voor complexe vraagstukken. Hun onconventionele denkwijze kan een waardevolle aanvulling zijn op het team en nieuwe perspectieven bieden bij het vinden van creatieve oplossingen.

Een Inclusieve Bedrijfscultuur

Het inzetten van werknemers met kenmerken van autisme bijdraagt aan een inclusieve bedrijfscultuur waarin diversiteit wordt gewaardeerd en gerespecteerd. Door mensen met verschillende achtergronden en neurodiversiteit te omarmen, laat een bedrijf zien dat het openstaat voor een breed scala aan talenten en perspectieven. Dit kan niet alleen het imago van het bedrijf versterken, maar ook aantrekkelijk zijn voor klanten en partners die waarde hechten aan inclusiviteit.

Het Vergroten van Klantbegrip

Een divers team, waaronder werknemers met autisme, de klantenservice en productontwikkeling ten goede kan komen. Werknemers met autisme kunnen een dieper begrip hebben van de behoeften en wensen van klanten met autisme of andere neurologische verschillen. Dit kan leiden tot betere producten en diensten die aansluiten bij een breder scala aan klanten.

Reductie van Vooroordelen en Stigma's

Mijn begeleidingstrajecten voor werkgevers richten zich ook op het verminderen van vooroordelen en stigma’s rond neurodiversiteit op de werkvloer. Wanneer collega’s zien dat mensen met autisme succesvol zijn en waardevol werk leveren, kan dit bijdragen aan een meer inclusieve en ondersteunende omgeving waarin iedereen de kans krijgt om te gedijen.

Neem contact op:

Het is mijn passie om werkgevers te helpen een inclusieve werkomgeving te creëren, waarin alle werknemers de kans krijgen om hun unieke talenten te benutten en te gedijen. Ik begrijp dat het proces van het inzetten van werknemers met ASS in uw bedrijf zorgvuldige planning en begeleiding vereist. Daarom bied ik mijn expertise en ervaring aan om u hierbij te ondersteunen.

Samen kunnen we een op maat gemaakt plan ontwikkelen om uw wervingsstrategie te optimaliseren en geschikte kandidaten met autisme aan te trekken. Ik zal u begeleiden bij het creëren van een inclusieve bedrijfscultuur waarin iedere werknemer zich gewaardeerd voelt en zijn of haar potentieel kan ontplooien.

Bovendien zal ik u adviseren over de aanpassingen op de werkplek die de integratie en het succes van werknemers met autisme kunnen bevorderen. Met kleine aanpassingen kunnen we een verschil maken in het welzijn en de prestaties van uw teamleden.

Ik nodig u uit om contact met mij op te nemen voor een vrijblijvend gesprek, waarin we uw specifieke behoeften en doelen kunnen bespreken. Samen kunnen we een plan opstellen dat past bij de unieke kenmerken van uw bedrijf en uw werknemers.

De praktijk heeft het KIWA keurmerk en SKJ registratie voor jeugd en gezinsprofessionals. 

HBO Ecologisch Pedagoog 

Master Special Educational Needs 

 Coach systemisch werken

Aangesloten bij de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches)